כל הפוסטים של לפידור

סקירת פסיקה – נובמבר 2019

בית המשפט העליון פסק: העברת הליך ממערכת בתי המשפט לבית הדין לעבודה – ערעור בזכות – ” . . . השגה על החלטה להעביר הליך ממערכת בתי המשפט שחוק בתי המשפט מסדיר (להלן: “מערכת בתי המשפט”) למערכת בתי הדין לעבודה נעשית בדרך של ערעור בזכות . . . הטעם לכך הוא שהעברת הדיון לטריבונל שיפוטי […]

סקירת פסיקה – אוקטובר 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   רציפות זכויות – פנסיה תקציבית – קרן פנסיה וותיקה – פנסיית נכות – “לשונו של סעיף 22 [בהסכם הרציפות בין המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות – מ.ל.] ברורה ומפורשת, ונובע ממנה ההסדר הבא: אדם שחל עליו הסכם הרציפות, ופורש לפנסיה מחמת מצבו הרפואי לאחר שנקבעה לו הנכות המינימאלית הנקובה בסעיף, […]

סקירת פסיקה – ספטמבר 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   פנסיה תקציבית – שאירים – שהייה במוסד – הכנסה כדי מחייתו – ” . . מימון המדינה את שהייתה של המערערת במוסד אינו בגדר “הכנסה” לעניין ההגדרה “עומד ברשות עצמו”, שכן אין מדובר בהכנסה מרכוש או מעבודה או ממקור עצמאי אחר. מימון שהייתה של המערערת בהוסטל הוא תשלום המשולם […]

סקירת פסיקה – אוגוסט 2019

בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – גילוי תרשומות של פסיכולוג או של עובד סוציאלי – “בהליך אזרחי המתלוננת היא ש”מתניעה” את ההליך, אך כפי שאמרנו לעיל, אין לקבל את הדעה לפיה די במעמדו של בעל דין כתובע, כדי “להפשיטו” מכל חיסיון ומכל זכות לפרטיות. אכן, מתלוננת נפגעת עבירת מין או הטרדה מינית, רשאית לוותר […]

סקירת פסיקה – יולי 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   1.     פנסיה תקציבית – כוננות – ” . . . בהתאם לפסיקה, גם תוספת כוננות המשולמת לעובד שביצוע עבודתו כרוך באופן קבוע בעמידה לרשות העבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות הוא בגדר “תוספת” ולא חלק מהשכר הרגיל . .” שכר על תקופת השעיה – הפסקת הליכים משמעתיים עקב פטירה – […]

סקירת פסיקה – יוני 2019

בית המשפט העליון פסק: העברת הליך מבתי המשפט הכלליים לטריבונל ייחודי – ערעור בזכות –  ” . . השגה על החלטה להעביר הליך ממערכת בתי המשפט שחוק בתי המשפט מסדיר (להלן: “מערכת בתי המשפט”) למערכת בתי הדין לעבודה נעשית בדרך של ערעור בזכות, ולא על דרך של הגשת בקשת רשות ערעור (וזאת בשונה מהשגה על […]

סקירת פסיקה – מאי 2019

בית המשפט העליון פסק: תביעה ייצוגית – ארגון עובדים – ” . . . אי-שביעות רצון מהחלטות קונקרטיות של ארגון העובדים בכל הנוגע לטיפול בנושא מסוים אינה מצדיקה כשלעצמה הגשתה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, כ”מסלול עוקף” של החלטות אלה” (בג”צ 742/19 שלמה שקולניק ואח’ נ’ בית הדין הארצי לעבודה ואח’ (פס”ד מה- 2.5.19)).   […]