כל הפוסטים בתקדימים ופסקי דין בולטים

שעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר

אסור למעסיק לחייב עובד למסור טביעת אצבע לצורך רישום נוכחות בשעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר (עס”ק 7541-04-14 ההסתדרות ואח’ נ’ עיריית קלנסווה ואח’ (פס”ד מה- 15.3.17)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל

רשויות מקומיות – פיטורים – הסכמת וועד העובדים –

“ידוע הדבר כי לוועד העובדים קים קושי להסכים בפה מלא עם פיטורי עובד . . לפיכך די בהודעת וועד העובדים כי אינו מתנגד לפיטורים כדי לענות על דרישת חוקת העבודה . . .משלא התנגד הועד לפיטורים, הרי שלא קמה בין המעסיק לנציגות העובדים מחלוקת הדורשת הכרעה בדרגים גבוהים יותר . . ” (ס”ע (חי) 30722-10-10 […]

הפסקה – גמול שעות נוספות

 אין בכך שמעסיק שילם לעובד שכר עבור הזמן בו יצא להפסקה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, הגם שאינו חייב בכך,  כדי להפוך את זמן ההפסקה כחלק משעות עבודה לעניין תשלום גמול שעות נוספות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה (עב’ (ת”א) 12361/09 אייזנשניידר נ’ אלדורדו כח אדם בע”מ ואח’ (פס”ד מה- 21.11.11)). 

חישוב השכר הקובע לפנסיה – מבטחים

עובדים רבים שעבדו במפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים בוטחו בקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה כאשר מבטחים הוותיקה חישבה את הפנסיה של אותם העובדים שפרשו לפנסיה לפני אוקטובר 2003 לפי שיטת הממוצעים, שיטה שבית המשפט הגבוה לצדק ובית הדין הארצי לעבודה פסקו כי היא בניגוד לתקנות מבטחים כפי שהיו באותה עת וכי יש לחשב את הפנסיה של אותם […]

פיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים – מנהל מח’ חינוך

מנהל מח’ חינוך לא זכאי בסיום עבודתו ברשות המקומית לפיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים שעמדו לזכותו בתקופת עבודתו במדינה ו/או ברשות מקומית אחרת כמורה (ע“ע 126/09 מנחם צברי נ’ מדינת ישראל ואח’ (פס”ד מה- 2.5.11)).  

פיטורים – קבלן / נותן שירותים – השבה וקיזוז

מעביד המעביר את פעילותו לגוף  אחר, מפטר את כל עובדיו ומשלם להם פיצויי פיטורים, חייב לפעול באופן שוויוני כלפי כל עובדיו והדבר נכון גם לגבי מי שהיה במעמד של קבלן / נותן שירותים עצמאי והוכר בדיעבד על ידי בית הדין לעבודה כעובד.

הודעה על שביתה

“אין לראות בעין יפה, פתיחה בשביתה במערכת החינוך, על סיפה של שנת הלימודים, בהודעה באמצעי התקשורת, מבלי שנמסרה קודם לכן הודעה מוקדמת למעסיקים ולגורמים הרלבנטיים, באופן שיוכלו להיערך נכונה (סק”כ 55491-08-10 מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי נ’ ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות (פס”ד מה- 1.9.10)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) […]