כל הפוסטים בתקדימים ופסקי דין בולטים

שעות עבודה של סייעת פדגוגית

“במניין שעות עבודה של סייעת [פדגוגית – מ.ל.] יש למנות את כל השעות במהלך יום הלימודים, שלא על פי חלוקתן ליחידות של 45 דקות כל אחת. פרשנות זו אף מתיישבת עם לשון ההודעה והשכל הישר, שאלמלא כן נגיע לתוצאה לפיה ליווי הילד בזמן ההפסקות מהוות עבודה נוספת”.

רק למותב בית הדין הסמכות להורות על מחיקת תביעה או דחיית תביעה

אין נתונה לשופט מכח הדין הסמכות לדון לבדו בהליכים של מחיקת תביעה ודחיית תביעה, שכן אין זו סמכות דיונית כי אם סמכות מהותית. שכן מדובר בהכרעה במחלוקת עובדתית ומשפטית אשר יכול ותסיים את ההליך השיפוטי (ע”ע 698/09 עיריית רמלה נ’ זקסנברג אהוד (פס”ד מה- 9.5.10)). המשרד ייצג את עיריית רמלה

העסקת עובדים בחוזה אישי ברשויות המקומיות

השאלה האם ניתנה הסכמת ארגון העובדים להעסקת עובד בהסכם אישי היא שאלה מעורבת של עובדה ודין. ההנחה הפרשנית היא כי בהעדר אינדיקציה חזקה וברורה בלשון ההסכם הקיבוצי היא כי סכסוך משפטי יוכרע על ידי ביה”ד ולא באמצעות הליכי יישוב חילוקי דעות פריטטיים ובוררות (ס”ק (ים) 2/10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח’ נ’ עיריית ירושלים (פס”ד […]

גמול שלטון מקומי לעובדים בדירוג המח”ר

עובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג המח”ר לא זכאים לגמול שלטון מקומי (ס”ק (ארצי) 12/07 ההסתדרות נ’ מרכז השלטון המקומי (פס”ד מה- 10.8.09)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

השתלמות בחו”ל

ההחלטה שלא לאשר לעובד מימון השתלמות בחו”ל אינה לוקה באפליה פסולה מטעמי מין שכן לא מינו של העובד נשקל בהחלטה אלא מקום ההשתלמות, בחו”ל לעומת בארץ, ומראית העין העלולה להיווצר ממימון השתלמות לעובד בחו”ל ברשות מקומית המצויה בהבראה (עב’ (ת”א) 4735/08 יובל אמיר נ’ עיריית אור יהודה (פס”ד מה- 3.2.09)). המשרד ייצג את עיריית אור […]

הפסקת חברות בארגון מעבידים

עס”ק (ארצי) 25/06 הסתדרות נ’ עיריית יהוד – מונוסון ואח’ (פס”ד מה- 12.1.09) בו נקבעה ההלכה בעניין הפסקת חברות של מעביד בארגון מעבידים במהלך תקופתו של הסכם קיבוצי לתקופה קצובה. המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

הקף משרה של סייעת לגננת

”  . . . אין למהר ולתת גושפנקא להעסקה בהיקף משרה של 100% עבור שעות עבודה פחותות מאלה שקבועות בהודעה מס’ 521/91 ובחוקת העבודה [לעניין שעות העבודה של הסייעות בגני ילדים – מ.ל.] . . . . אין בהודעות העוסקות בהפעלת יוח”א בגנים כדי להכשיר “נוהג” לפיו סייעות לגננות זכאיות לשכר עבור משרה בהיקף של […]

הפחתת סכומים שהוכרו לעצמאי כהוצאה מתביעתו כשכיר

בתביעת עצמאי לקבלת זכויות בדיעבד כעובד יש להפחית, ולו באופן חלקי, את הסכומים שדיווח למס הכנסה כהוצאה בגין תשלומיו לקרן השתלמות (עב’ (ת”א) 6307/05 דן ערן נ’ עיריית יהוד מונסון (פס”ד מה- 27.10.08)).    המשרד ייצג את עיריית יהוד – מונוסון

עמידה בתנאי סף במכרז

עובד שנבחר לתפקיד מסוים כדין בו נדרשו בעבר תנאי סף מסוימים לא יילקח ממנו המינוי עם שינוי תנאי הסף, אך ככול שלא מונה כדין או שהוא מציג את מועמדותו למכרז בו נדרשים תנאי סף גבוהים יותר, יהיה עליו לעמוד בתנאי הסף הגבוהים יותר  (עב’ 8788/07 (ת”א) קפילוטו נ’ עיריית יהוד  מונסון (פס”ד מה- 2.10.08)). המשרד […]