כל הפוסטים בתקדימים ופסקי דין בולטים

הצמדת שכרם של עובדים בדירוג המשלים

ס”ק (ארצי) 8/06 הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי ואח’ (פס”ד מה- 25.9.08) בו נקבע כי העובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג המשלים (דירוג חינוך נוער והקהילה) ששכרם צמוד לטבלאות השכר של המורים לא זכאים לפיצוי השחיקה החד פעמי שקיבלו המורים מאחר והם צמודים רק לשינויים החלים בטבלאות השכר של המורים. המשרד ייצג את מרכז השלטון […]

עובדי החינוך המשלים לא זכאים לפיצוי החד פעמי שקיבלו המורים

עובדי החינוך המשלים המיוצגים על ידי הסתדרות הכללית לא זכאים לתשלום חד פעמי בשיעור 3.5% מהמשכורת הקובעת ששולם למורים המיוצגים על ידי ארגוני המורים בגין שחיקת שכר המורים לשנים 1999-2005 (ס”ק 8/06 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי ואח’ (פס”ד מה- 25.9.08)).  המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) […]

עקב הסיכון לחיי אדם יש ליתן צו מניעה כנגד שביתת המצילים

עקב הסיכון לחיי אדם הכרוך בשביתת המצילים באשר בדיני נפשות עסקינן יש לאסור שביתה או עיצומים של המצילים בחופי הרחצה (ס”ק 14/08 מרכז השלטון המקומי בישראל נ’ הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו”ף (ההחלטה מה- 15.8.08)).   המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

פיטורי ראש לשכת ראש העיר עקב משבר אמון

קיום מחלוקות עובדתית בין ראש העיר ומנהל לשכתו בעניין תשובה שענה מנהל הלשכה לראש העיר יש בהם כדי ללמד כי יחסי האמון ששררו ביניהם עלו על שרטון ממשי (עב’ (ת”א) 11182/06 נתן ארן נ’ עיריית יהוד מונוסון (פס”ד מה- 13.12.07)) (הערעור על פס”ד נמחק) המשרד ייצג את עיריית יהוד – מונוסון

דיון בסכסוכים גדולים

לאור תכלית סעיף 25 לחוק בית הדין לעבודה ביה”ד הארצי לעבודה הוא הערכאה הראויה לדיון בסכסוכים גדולים הדורשים סיום מהיר ויעיל ללא סמכות ערעור (ס”ק 20/07 מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי בישראל נ’ ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות (פס”ד מה- 4.12.07)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

הטבת שכר – פסק בוררות

משקבע פסק הבוררות כי מתן מירסים לעובדים היא הטבת שכר הרי שבכך קנה הממונה על השכר סמכות לבחון את ולהפעיל את סמכותו לפי חוק יסודות התקציב (עס”ק 27/06 הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי בישראל ואח’ (פס”ד מה- 6.9.07)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

הסדר מיטיב חד צדדי – תוספת יוקר

אין זה סביר שחברי ארגון המורים ש”נהנו” מהסדר המיטיב שאימץ את החלטת ועדת המעקב שנחתמה עם ההסתדרות הכללית, ומההסכמות שנחתמו עם הסתדרות המורים, יוחרגו מן ההסדר החד-צדדי בכל הנוגע לדחיית תשלום תוספת היוקר. (ס”ק 9/06 ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בסמינרים ובמכללות נ’ מדינת ישראל ואח’ (פס”ד מה- 29.7.07)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים […]

הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת

הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, בדומה להסכם התוספות המקומיות, קובע “צילום” תמונת מצב. לכן, עובד שבמועד הקובע בוטח בפועל בקרן פנסיה צוברת ימשיך להיות מבוטח בקרן פנסיה צוברת גם אם על פי הוראות חוקת העבודה היה אמור להיות מבוטח בפנסיה תקציבית (עס”ק 21/06 הסתדרות המעו”ף ואח’ נ’ עיריית מודיעין ואח’ (פס”ד מה- 13.5.07)) – […]