כל הפוסטים בתקדימים ופסקי דין בולטים

תובענה יצוגית – צד להסכם קיבוצי

אין בכך שמעביד מסויים אימץ הוראות של הסכם קיבוצי שנחתם בין צדדים שלשיים כדי להקים לעובד עילת תביעה יצוגית כנגד הצדדים להסכם הקיבוצי (עב’ (חי’) 2542/06 דניאלי שי נ’ מ. ישראל משרד החינוך  ואח’ (פס”ד מה- 1.4.07)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.)- ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

חלוקת כספי מס מקביל

אין לקבל את תביעותיהם של קופ”ח מכבי, לאומית ומאוחדת לחלוקה שונה של כספי המס המקביל. יצוין, כי מדובר בתביעה על מאות מיליוני ש”ח (ע”ע 610011/98 קופ”ח מכבי ואח’ נ’ המל”ל קופ”ח כללית (פס”ד מה- 22.10.06)). המשרד ייצג את קופת חולים כללית

הסמכות לפטר עובד בחוזה אישי

הוראה בהסכם עבודה אישי שקבע כי הסמכות לפטר עובד מסורה למועצת העיר לא גוברת על הוראות פקודת העיריות בעניין פיטורי עובדים לא סטטוטוריים ע”ע 128/06 עיריית נצרת עילית נ’ גרוס (פס”ד מה- 23.6.06) המשרד ייצג את עיריית נצרת עילית

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה בציבורית ברשויות המקומיות

אמת המידה המרכזית לצורך הקביעה האם עובד זקוק לתחבורה ציבורית על מנת להגיע מביתו לעבודה ובחזרה הוא המרחק שמביתו למקום עבודתו וחזקה היא, כל עוד לא הוכח אחרת, שעובד המתגורר במרחק שאינו עולה על 500 מטרים ממקום עבודתו, שהוא מרחק הליכה סביר, לא זקוק לתחבורה ציבורית (ע”ע 100/06 עיריית טירה נ’ עבד אלרחמן קשוע ואח’ (פס”ד מה- 22.5.06)). משרד ייצג […]

תוכניות ההבראה ברשויות המקומיות

ס”ק (ארצי) 1016/04 – 1019 לשכת המסחר ואח’ נ’ ההסתדרות ואח’ (לא פורסם) בו נחתם ב- 11.11.04 בחסות ביה”ד הארצי לעבודה הסכם  העקרונות בין ההסתדרות ומרכז השלטון המקומי על יישום תוכניות ההבראה ברשויות המקומיות. המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) – ארגון המעבידים של העיריות והמועצות המקומיות

שעות נוספות ושכר הקובע לפיצויי פיטורים

שעות נוספות גלובליות שהשתלמו לעובד, עקב הצמדתו לעובדים בכירים שעבדו שעות נוספות וקיבלו שעות נוספות גלובליות, בנסיבות הנ”ל אינם חלק מהשכר הקובע של העובד לצורך חישוב פיצויי פיטורים ופנסיה (דב”ע 441/97 – 3 חסון נ’ מקורות (פס”ד מה- 30.8.98)) – העתירה לבג”צ נדחתה. המשרד ייצג את מקורות

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה לא  חל על נהג משאית, למרות שבית הדין האזורי לעבודה קבע שהנהג עבד 12 שעות ביום (דב”ע נד/152 – 3 מרגלית גמליאל נ’ הנגב – אגודה שיתופית חקלאית של משקי עובדים להובלה בע”מ (פס”ד מה- 30.3.95) (העתירה לבג”צ נדחתה). המשרד ייצג את הנגב – אגודה שיתופית חקלאית של משקי העובדים בע”מ