כל הפוסטים בתקדימים ופסקי דין בולטים

ביטול תוספת שכר שנתנה באישור מועצת המנהלים

יש לבטל תוספות שקיבל מנכ”ל באישור מועצת המנהלים (דב”ע נג/106 – 3 מאיר הרי נ’ “חסך” קופת חסכון לחינוך תיכון בע”מ ועיריית חיפה, פד”ע כו’ 232 (פס”ד מה- 28.3.93)).  המשרד ייצג את “חסך” קופת חיסכון לחינוך תיכון בע”מ

שינוי תנאים בחוזה עבודה

בג”צ התערב בפסיקת ביה”ד הארצי לעבודה וההלכה שנקבעה עד לאותו מועד כי מעביד יכול לשנות באופן חד צדדי את את שכרו ותנאי העבודה של העובד וקבע את ההלכה המרכזית עד עצם היום הזה בדיני עבודה, כי מעביד לא רשאי לשנות באופן חד צדדי את תנאי עבודה של עובד. 

נושאים ברי בוררות בתחום יחסי העבודה

ניתן למסור לבוררות סכסוך בנושא שכר אך אין למסור לבוררות סכסוך בנושא פיצויי הלנה (בג”צ 760/79 ד”ר לילי דיין נ’ בית הדין הארצי לעבודה וקופת חולים הכללית, פ”ד לד’ (3) 820 (פס”ד מה- 29.5.80)). המשד ייצג את קופת חולים כללית

פיצוי קרנות הפנסיה במקרה של תאונת דרכים

על חברות הביטוח לפצות את קרנות הפנסיה בגין פנסיה שהם משלמות לנפגעי תאונות דרכים. יודגש, כי מעבר להיות של פס”ד הנ”ל הלכה, משמעותו הכלכלית לקרנות הפנסיה במצטבר היא מאות מיליוני ש”ח (ע”א 331/75 מבטחים נ’ פלאצי והפניקס, פ”ד לב(1) 63).  עו”ד דן לפידור ייצג את מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע”מ