כל הפוסטים בסקירות פסיקה

סקירת פסיקה – יוני 2019

בית המשפט העליון פסק: העברת הליך מבתי המשפט הכלליים לטריבונל ייחודי – ערעור בזכות –  ” . . השגה על החלטה להעביר הליך ממערכת בתי המשפט שחוק בתי המשפט מסדיר (להלן: “מערכת בתי המשפט”) למערכת בתי הדין לעבודה נעשית בדרך של ערעור בזכות, ולא על דרך של הגשת בקשת רשות ערעור (וזאת בשונה מהשגה על […]

סקירת פסיקה – מאי 2019

בית המשפט העליון פסק: תביעה ייצוגית – ארגון עובדים – ” . . . אי-שביעות רצון מהחלטות קונקרטיות של ארגון העובדים בכל הנוגע לטיפול בנושא מסוים אינה מצדיקה כשלעצמה הגשתה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, כ”מסלול עוקף” של החלטות אלה” (בג”צ 742/19 שלמה שקולניק ואח’ נ’ בית הדין הארצי לעבודה ואח’ (פס”ד מה- 2.5.19)).   […]

סקירת פסיקה – אפריל 2019

בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – התערבות בג”צ – “הטרדה מינית בעבודה היא תופעה קשה שיש למגרה. הנפגעים ממנה, על-פי רוב נפגעות, זכאים לקבל סעד אפקטיבי באמצעות מערכת המשפט. עם זאת, הערכאות המופקדות על הדיון בתביעות המוגשות בגדרו של החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח-1998 במסגרת יחסי עבודה הן בתי הדין לעבודה, וההתערבות בהחלטותיהם של […]

סקירת חקיקה ופסיקה – מרץ 2019

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי)(תיקון), התשע”ט – 2019 –  התיקון שיכנס לתוקף ב- 3.9.19 מרחיב, בין היתר, את תחולת הדין המשמעתי לפי חוק יסודות התקציב גם על עובדי גופים נתמכים, מרחיב את העונשים  שניתן להטיל הענישה ואפשרויות ההשעיה. (ק.ת. 8186 מה- 6.3.19).   בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – התפטרות – פיצויי פיטורים – ” . . . ההטרדה […]

סקירת פסיקה – פברואר 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   דחיה על הסף – הרכב – החלטה בבקשה לדחיית התביעה על הסף צריכה להינתן על ידי הרכב בית הדין ולשופט לבדו אין סמכות לדון בבקשה מסוג זה (בר”ע 14104-12-18 מיטב דש ברוקראז’ ואח’ בע”מ נ’ מיקי נניקשוילי ואח’ (פס”ד מה- 26.12.18)). השתק עילה – מעשה בית דין – הסכם […]

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2019

היעדרות מהעבודה לצורך טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית, פיקוח רפואי בחודשי ההריון ובדיקות שגרתיות הקשורות להריון – חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 61) קובע, בין היתר, שהחל מה- 6.2.2019: א. עובדת ועובד המועסקים במשרה מלאה, כנהוג המקום עבודתם, זכאים להיעדר מהעבודה עד 40 שעות בשנה לצורך טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית. ההיעדרות לצורך טיפולי פוריות […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2018

תזכורת – חוק הרשויות המקומית (משמעת) – שכר לעובד בתקופת ההשעיה – ב- 26.1.2019 יכנס לתוקף התיקון לסעיף 49(א) בחוק המשמעת הקובע שעובד מושעה זכאי ל- 100% מהמשכורת הקובעת החל מהחודש הרביעית להשעיה.   בית הדין הארצי לעבודה פסק:  מענק הסתגלות – ראש רשות מקומית – “תכלית המענק [מענק הסתגלות מכוח החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות […]

סקירת חקיקה ופסיקה – נובמבר 2018

זכאות עובד קבלן כ”א ועובד קבלן שירותים לפיצויי פיטורים בחילופי מעסיקים אצל מזמין השירות – תיקון מס’ 33 בחוק פיצויי פיטורים קובע שעובד של קבלן כ”א או של קבלן שירותים כהגדרתו בחוק העסקת עובדים ע”י קבלני כ”א (להלן – המעסיק בפועל), זכאי לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיק בפועל אצל מזמין השירות גם אם המעסיק בפועל […]

סקירת חקיקה ופסיקה – אוקטובר 2018

בית הדין הארצי לעבודה פסק:  הטרדה מינית – ” . . . הערות, מחמאות, בדיחות גסות, סקסיסטיות או שוביניסטיות אשר יוצרות אווירה לא נעימה במקום העבודה יכולות להיחשב להטרדה מינית.” ” . . . אין מקום להבחין בין התבטאויות ישירות בעלות גוון מיני מובהק המופנות אל המוטרדת בעצמה לבין התבטאויות שנאמרו בנוכחות המוטרדת אך לא […]

סקירת חקיקה ופסיקה – אוגוסט 2018

תקנות העיריות (תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר העירייה), התשע”ח – 2018 – התקנות קובעות, בין היתר, החל מה- 1.6.2018 את התקן המינימלי של עובדי הביקורת בלשכת מבקר העירייה לפי גודל העירייה (ק.ת. 8046 מה- 24.7.18). חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע”ח  – 2018 – החוק קובע, בין היתר, […]