כל הפוסטים בסקירות פסיקה

סקירת פסיקה – ינואר 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 1. פיצוי בגין עוגמת נפש – “בעת פסיקת פיצוי בגין עגמת נפש אין לקבוע את סכום הפיצוי לפי שכרו של העובד. עגמת הנפש אינה עומדת בהכרח ביחס ישיר לנזק הממוני, אם בכלל. לא מן הנמנע כי לא ייגרם נזק ממוני אך תיגרם עגמת נפש. זאת ועוד, צערו של עובד המשתכר […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2014

חוק מבקר המדינה (תיקון מס’ 48), תשע”ה – 2014, התיקון קובע, כי מבקר המדינה מוסמך לבדוק גם תלונה של עובד על פגיעה בו עקב כך שהודיע ו/או סייע לאחר שהודיע על הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה במינהל תקין (ס.ח. 2477 מה- 25.11.14).

סקירת חקיקה ופסיקה – אוגוסט 2014

חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס’ 12), התשע”ד – 2014 – התיקון קובע שבנסיבות מסוימות על המעסיק מוטל הנטל להוכיח שלא פגע בזכויות של העובד ו/או בדורש עבודה על רקע הטרדה מינית, תלונה או תביעה או סיוע לעובד הטוען שהוטרד מינית (ס.ח. 2464 מה- 6.8.14).