כל הפוסטים בסקירות פסיקה

סקירת חקיקה ופסיקה – אוגוסט 2014

חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס’ 12), התשע”ד – 2014 – התיקון קובע שבנסיבות מסוימות על המעסיק מוטל הנטל להוכיח שלא פגע בזכויות של העובד ו/או בדורש עבודה על רקע הטרדה מינית, תלונה או תביעה או סיוע לעובד הטוען שהוטרד מינית (ס.ח. 2464 מה- 6.8.14).

סקירת חקיקה ופסיקה – יולי 2014

חוק חופשה שנתי (תיקון מס’ 13), התשע”ד – 2014 – לרשימת הימים שהם עובד יכול לבחור להיעדר ע”ח ימי החופשה שנתית שלו נוסף יום האזכרה של חלל מערכות ישראל או של נפטר מפעולות איבה שהעובד הוא קרוב משפחתו (הורה, סב/תא, בן / בת זוג, ילדים, אח ואחות) (ס.ח. 2456 מה – 18.6.14).

סקירת פסיקה – מאי 2014

בית המשפט העליון פסק: העסקת קרובי משפחה – שירות המדינה – “. . . לתכליות העיקריות העומדות ביסוד ההגבלה על העסקת קרובי משפחה באותה יחידה מינהלית. תכלית אחת היא למנוע את החשש מפני השפעתו של שיקול לא רלוונטי, הנעוץ בקרבה

סקירת חקיקה ופסיקה – פברואר 2014

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)(תיקון מס’ 3), התשע”ד – 2014 – החל מה- 13.2.14 בוטל הגיל מינימלי של הורה (לפני התיקון היה גיל 65) ונקבע כי עובד יכול לזקוף גם חלק של יום מחלה עקב היעדרות בשל מחלת הורה כאשר החיוב בשל חלק של יום המחלה יהיה באופן יחסי לשעות שנעדר לעומת יום […]

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2014

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תיקון מס’ 35), התשע”ד – 2013 – תוקן, בין היתר, סעיף 33א העוסק ב”חובת העסקה אחרי גיל פרישה” באופן  שהחל מה- 1.1.2014 ימחקו ממנו המילים “ולא תעבור את יום הגיעו לגיל 70” (ס.ח. 2424 מה- 26.12.13).

סקירת חקיקה ופסיקה דצמבר 2013

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון 10), התשע”ד – 2013: החל מה- 1.1.2014 שעובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו או על חשבון ימי החופשה שלו 18 ימים בשנה (בתנאים מסוימים עד 36 ימים בשנה) לצורך מתן […]