כל הפוסטים בחדשות ועדכונים מעולם דיני העבודה

קרובי משפחה – ועדת השירות – אישור מועצה – אישור מנכ”ל משרד הפנים

ביום 2.9.2021, ביה”ד הארצי לעבודה נתן פס”ד בע”ע 58656-11-20 מדינת ישראל נ’ מועצה מקומית כסיפה ואח’; 2746-01-21 דקל קרן נ’ מדינת ישראל ואח’; ע”ע 35237-02-21 וע”ע 37399-02-21 מדינת ישראל ואח’ נ’ מועצה מקומית כעבייה-טבאש-חג’רג’ה ואח’. פס”ד דן באופן אישור המינוי של עובדים המועסקים ברשויות המקומיות שזכו במכרז פנימי לתפקיד מסוים שקרובי משפחתם הם נבחרים או […]

סקירת פסיקה – יולי 2021

בית המשפט העליון פסק: ביטוח מקיף לרכב – מגבלת גיל –  פוליסת ביטוח מקיף לרכב עם מגבלת גיל (פוליסה שמכסה נהגים מגיל מסוים ומעלה) לא מכסה נזק שנגרם לרכב שאירע כאשר הנוהג ברכב צעיר ממגבלת הגיל (דנ”א 5325/19 הכשרה חברה לביטוח בע”מ נ’ אבי פיקאלי (פס”ד מיום 7.7.2021)). בית הדין הארצי לעבודה פסק: שעות נוספות […]

סקירת פסיקה – יוני 2021

בית הדין הארצי לעבודה פסק: צו הרחבה בענף רשתות המזון – “אין חולק כי המערערות או מי מהן, הפעילו חנות בעפולה לממכר דגים ששטחה כ-50 מ”ר לפי עדות המערער וכן הפעילו דוכן בתוך סניף של רשת מגה בתל חנן. הפעלת חנות ודוכן אינה עונה על הגדרת “רשת שיווק מזון… כרשת ארצית או אזורית”. לא כל […]

סקירת פסיקה – מאי 2021

בית הדין הארצי לעבודה פסק: ממצאים עובדתיים – ערעור – “הלכה היא כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בקביעות עובדתיות, שכן קביעת ממצאים שבעובדה היא עניין המסור לערכאה הדיונית. קביעת ממצאים עובדתיים היא “המנדט המוחלט כמעט של הערכאה הדיונית באשר לאלה, הוא מאדני היסוד של שיטת המשפט האדברסרית, והדברים ידועים”. אמנם, כך נפסק, “ממצאים עובדתיים […]

סקירת פסיקה – אפריל 2021

בית הדין הארצי לעבודה פסק: אחידות בתנאי עבודה – התערבות בתוכן הסכם קיבוצי – “לפיכך, גם אם המצב שבו אין אחידות בתנאי העבודה החלים על עובדי הוראה באותו מוסד חינוכי אינו מצב רצוי, במיוחד אם הוא נמשך לאורך זמן, לטעמנו אין מדובר בהפליה, שכן מטבע הדברים החלת רפורמה על עובדים קיימים במערכת טעונה הסדרה והתאמה, […]

סקירת פסיקה – מרץ 2021

בית הדין הארצי לעבודה פסק: ביטוח פנסיוני – “היקפה של הזכות לביטוח פנסיוני המוקנית לעובד, שאינו נהנה מהסדר אישי עדיף, נקבע בהוראות ההסכם הקיבוצי החל עליו ועל מעסיקו, בין מכוח חברותו של המעסיק בארגון המעסיקים (או היותו צד להסכם קיבוצי מיוחד) ובין מכוח צו הרחבה שהרחיב הוראות הסכם קיבוצי כללי.” “הלכה ולמעשה משנת 2014 לא […]

חיוב עובדים להציג “תו ירוק” או בדיקת קורונה שלילית

ביום 21.3.2021, ניתנה החלטה בתיק סע”ש (ת”א) 42405-02-21 סיגל אבישי נ’ מועצה מקומית כוכב יאיר ואח’ (להלן – ההחלטה). בהליך זה ייצגנו את מרכז השלטון המקומי בישראל. ההחלטה קבעה שרשות מקומית רשאית לחייב סייעת בכיתת חינוך מיוחד בבי”ס יסודי להציג “תו ירוק” (אישור מחוסן או תעודת מחלים) או בדיקת קורונה שלילת אחת לתקופה מסוימת כתנאי […]

סקירת פסיקה – פברואר 2021

בית הדין הארצי לעבודה פסק: הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – נטל ההוכחה – “כלל [כאשר – מ.ל] לא הוכח שיעור הוצאות הנסיעה שהוצאו על ידי המשיבה. לא היה מקום להיזקק לתעריף בצו ההרחבה הכללי, שכן עניינו בתקרה המקסימלית להשתתפות המעסיק” דמי חגים – היקף משרה – ” . . . מקובלת עלינו עמדת החברה כי […]

סקירת פסיקה – ינואר 2021

חקיקה  תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשפ”א – 2020 – התיקון מחיל הוראות שונות בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע”ט – 2018 על סדרי הדין בביה”ד לעבודה (ק.ת. 9045 מיום 31.12.2020)    תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשפ”א – 2021 – ב- 1.5.2021 יכנס לתוקף התיקון הנ”ל המחיל את תקנות העיריות (מכרזים לקבלת […]