כל הפוסטים בחדשות ועדכונים מעולם דיני העבודה

סקירת פסיקה – אוגוסט 2019

בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – גילוי תרשומות של פסיכולוג או של עובד סוציאלי – “בהליך אזרחי המתלוננת היא ש”מתניעה” את ההליך, אך כפי שאמרנו לעיל, אין לקבל את הדעה לפיה די במעמדו של בעל דין כתובע, כדי “להפשיטו” מכל חיסיון ומכל זכות לפרטיות. אכן, מתלוננת נפגעת עבירת מין או הטרדה מינית, רשאית לוותר […]

סקירת פסיקה – יולי 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   1.     פנסיה תקציבית – כוננות – ” . . . בהתאם לפסיקה, גם תוספת כוננות המשולמת לעובד שביצוע עבודתו כרוך באופן קבוע בעמידה לרשות העבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות הוא בגדר “תוספת” ולא חלק מהשכר הרגיל . .” שכר על תקופת השעיה – הפסקת הליכים משמעתיים עקב פטירה – […]

סקירת פסיקה – יוני 2019

בית המשפט העליון פסק: העברת הליך מבתי המשפט הכלליים לטריבונל ייחודי – ערעור בזכות –  ” . . השגה על החלטה להעביר הליך ממערכת בתי המשפט שחוק בתי המשפט מסדיר (להלן: “מערכת בתי המשפט”) למערכת בתי הדין לעבודה נעשית בדרך של ערעור בזכות, ולא על דרך של הגשת בקשת רשות ערעור (וזאת בשונה מהשגה על […]

סקירת פסיקה – מאי 2019

בית המשפט העליון פסק: תביעה ייצוגית – ארגון עובדים – ” . . . אי-שביעות רצון מהחלטות קונקרטיות של ארגון העובדים בכל הנוגע לטיפול בנושא מסוים אינה מצדיקה כשלעצמה הגשתה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, כ”מסלול עוקף” של החלטות אלה” (בג”צ 742/19 שלמה שקולניק ואח’ נ’ בית הדין הארצי לעבודה ואח’ (פס”ד מה- 2.5.19)).   […]

סקירת פסיקה – אפריל 2019

בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – התערבות בג”צ – “הטרדה מינית בעבודה היא תופעה קשה שיש למגרה. הנפגעים ממנה, על-פי רוב נפגעות, זכאים לקבל סעד אפקטיבי באמצעות מערכת המשפט. עם זאת, הערכאות המופקדות על הדיון בתביעות המוגשות בגדרו של החוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח-1998 במסגרת יחסי עבודה הן בתי הדין לעבודה, וההתערבות בהחלטותיהם של […]

סקירת חקיקה ופסיקה – מרץ 2019

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי)(תיקון), התשע”ט – 2019 –  התיקון שיכנס לתוקף ב- 3.9.19 מרחיב, בין היתר, את תחולת הדין המשמעתי לפי חוק יסודות התקציב גם על עובדי גופים נתמכים, מרחיב את העונשים  שניתן להטיל הענישה ואפשרויות ההשעיה. (ק.ת. 8186 מה- 6.3.19).   בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – התפטרות – פיצויי פיטורים – ” . . . ההטרדה […]

סקירת פסיקה – פברואר 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   דחיה על הסף – הרכב – החלטה בבקשה לדחיית התביעה על הסף צריכה להינתן על ידי הרכב בית הדין ולשופט לבדו אין סמכות לדון בבקשה מסוג זה (בר”ע 14104-12-18 מיטב דש ברוקראז’ ואח’ בע”מ נ’ מיקי נניקשוילי ואח’ (פס”ד מה- 26.12.18)). השתק עילה – מעשה בית דין – הסכם […]

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2019

היעדרות מהעבודה לצורך טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית, פיקוח רפואי בחודשי ההריון ובדיקות שגרתיות הקשורות להריון – חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 61) קובע, בין היתר, שהחל מה- 6.2.2019: א. עובדת ועובד המועסקים במשרה מלאה, כנהוג המקום עבודתם, זכאים להיעדר מהעבודה עד 40 שעות בשנה לצורך טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית. ההיעדרות לצורך טיפולי פוריות […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2018

תזכורת – חוק הרשויות המקומית (משמעת) – שכר לעובד בתקופת ההשעיה – ב- 26.1.2019 יכנס לתוקף התיקון לסעיף 49(א) בחוק המשמעת הקובע שעובד מושעה זכאי ל- 100% מהמשכורת הקובעת החל מהחודש הרביעית להשעיה.   בית הדין הארצי לעבודה פסק:  מענק הסתגלות – ראש רשות מקומית – “תכלית המענק [מענק הסתגלות מכוח החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות […]