כל הפוסטים בחדשות ועדכונים מעולם דיני העבודה

צו הרחבה בעניין קיצור שבוע העבודה במשק

ביום 19.3.18 פורסם ברשומות (י.פ. 7732) צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק הקובע שהחל מה- 1.4.2018: שבוע העבודה המקסימלי של עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליהם יעמוד על 42 שעות שבועיות. קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת הזמן ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה. היום המקוצר יקבע בהתאם לצרכי העבודה, למקובל במקום העבודה […]

גם בשנת 2018 נבחרו על ידי BDI כמשרד בוטיק מוביל בולט בדיני עבודה

ממשיכים את המסורת! גאים על בחירתנו, גם השנה, כמשרד מוביל – בולט בדיני עבודה, הדירוג הראשון של משרדי הבוטיק בדיני עבודה על פי 2018 BDI Code. Lapidor & Co. is proud to be recognized by BDI Code 2018, once again, among the leading labor & employment law boutique firms.

סקירת פסיקה – פברואר 2018

בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – תביעה נזיקית – סמכות – “החוק למניעת הטרדה מינית אינו מחיל עצמו על עבירות מין חמורות. כפי שצוין לעיל, ההגדרה להטרדה מינית מתייחסת לרשימה סגורה של התנהגויות שמצויות בקצה התחתון של המעשים המיניים האסורים – הטרדות מילוליות עד מעשים מגונים. “ “בתובענה כספית המשלבת עילות מן החוק למניעת […]

סקירת פסיקה – ינואר 2018

בית המשפט העליון פסק: 1. הבאת ראיות לסתור החלטה של וועדה של המל”ל – ” . . . החלטה הדוחה בקשה להביא ראיות לסתור מהווה הלכה למעשה החלטה הדוחה בקשה למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט. מדובר אפוא בהחלטה בעלת השלכה משמעותית על ניהול ההליך  . . . משכך, על דרך הכלל, יש להכריע בבקשת […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2017

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראות שעה), התשע”ח – 2017 – החל מה- 1.1.2018, עובד שהוא הורה שילדו נפטר ועבד במקום העבודה 7 שנים לפחות לפני הגיעו לגיל פרישת חובה לא ניתן לסיים את עבודתו עקב כך שהגיע לגיל פרישת חובה למשך 4 שנים נוספות, קרי עד הגיעו לגיל 71. החוק יעמוד בתוקף עד ל- […]

סקירת חקיקה ופסיקה – נובמבר 2017

צו בית הדין לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהם רשות ערעור), התשע”ח – 2017 – הצו קובע כי לא ניתן יהיה להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על החלטות שונות של בתי הדין האזוריים לעבודה, כגון: בעניין, שינוי מועד דיון, סדרי הדיון וכו’ (ק.ת. 7881 מה- 5.11.17). חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר […]

סקירת פסיקה – אוקטובר 2017

שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה – הרשות להגנת הפרטיות פרסמה הנחיות בעניין שימוש במצלמות במקום העבודה בהם נקבע, בין היתר, שהתקנה ושימוש המצלמות יהיה באופן מידתי המכבד את זכות העובד לפרטיות,  תעשה בשקיפות כלפי העובדים, במידתיות ולמטרות לגיטימיות כגון: הגנה על בטחון הנמצאים במקום העבודה, שמירה על רכוש, אבטחת מידע, ככלי ניהולי […]