כל הפוסטים בחדשות ועדכונים מעולם דיני העבודה

שעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר

אסור למעסיק לחייב עובד למסור טביעת אצבע לצורך רישום נוכחות בשעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר (עס”ק 7541-04-14 ההסתדרות ואח’ נ’ עיריית קלנסווה ואח’ (פס”ד מה- 15.3.17)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל

בדיקות רפואיות למצילים

מצילים מעיריית הרצליה ונתניה הגישו לבית הדין לעבודה בקשה שלא לעבור בדיקות רפואיות טרם פתיחת עונת הרחצה למרות שהבקשה נוגדת את הקבוע בהסכם הקיבוצי של המצילים מספטמבר 2016. בית הדין לעבודה דחה את הבקשה תוך שהוא מציין, שמאחר שמדובר במצילים דרישה לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות היא לא בלתי סבירה וזאת במיוחד כאשר הדבר נקבע בהסכם […]

סקירת פסיקה – פברואר 2017

בית הדין הארצי לעבודה פסק:    1.      ניכוי משכר – עובדים זרים –  “משילובם של סעיף 25(א)(1) לחוק הגנת השכר ביחד עם חוק עובדים זרים . . .  ניתן איפוא לקבוע כי “בזמן אמת” רשאי מעסיק במהלך תקופת ההעסקה לנכות משכר עובדו הזר עד תקרת הסכומים הנקובים בתקנות, בכפוף לתנאים שנקבעו בענין זילברמינץ. למען הבהירות והשקיפות […]

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2017

הפקדה לפיצויי פיטורים – מינואר 2017 הפקדה לפיצויי פיטורים לקופת גמל לקצבה (למעט הפקדה לקרן פנסיה ותיקה) בגין שכר העולה על 32,000 ₪ מהווה הכנסה חייבת בידי העובד במועד ההפקדה (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 – 2018), התשע”ז – 2016; ס.ח. 2592 מה- 29.12.16). העסקת מסתננים – נקבעו הוראות […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2016

שכר המינימום – החל מה- 1.1.2017 שכר המינימום החודשי יעמוד על 5,000 ₪ (י.פ. 7402 מה- 18.12.16). חופשה שנתית – החל מה- 1.1.207 בחמש שנות העבודה הראשונות, עובד המועסק 5 ימים בשבוע זכאי ל- 12 ימי חופשה שהם ימי עבודה ועובד המועסק 6 ימים בשבוע זכאי ל- 14 ימי חופשה שהם ימי עבודה. הפרשה לפנסיה […]