כל הפוסטים במשבר הקורונה

הנחיות בדבר מפעלים חיוניים בשעת חירום והנגזרות לכך בתקופת הקורונה

אתמול בלילה נחתם הסכם קיבוצי בעניין היציאה לחופשה של עובדים לא חיונים במגזר הציבורי בעקבות משבר הקורונה משרדינו ייצג את המרכז השלטון המקומי בניסוח ההסכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין ההסכם.

הוצאת עובדות בהריון או עובדות שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה בתקופה המוגנת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה

אתמול בלילה נחתם הסכם קיבוצי בעניין היציאה לחופשה של עובדים לא חיונים במגזר הציבורי בעקבות משבר הקורונה משרדינו ייצג את המרכז השלטון המקומי בניסוח ההסכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין ההסכם.

הסכם קיבוצי בעניין היציאה לחופשה של עובדים לא חיוניים במגזר הציבורי בעקבות משבר הקורונה 19.3.2020

אתמול בלילה נחתם הסכם קיבוצי בעניין היציאה לחופשה של עובדים לא חיונים במגזר הציבורי בעקבות משבר הקורונה משרדינו ייצג את המרכז השלטון המקומי בניסוח ההסכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין ההסכם.

הודעה בדבר הגבלות נוספות למעסיקים בשל הקורונה – 17.3.2020

מגזר ציבורי: עבודה במתכונת חירום וצעדי התייעלות. בהסכמה עם ההסתדרות הוחלט כי העובדים שאינם חיוניים בעת הזו יצאו לחופשה שנתית עד סוף חופשת הפסח. קיימת כוונה לאפשר לעובדים להיכנס, באופן חריג, ליתרה שלילית של ימי חופשה.

חוזר בעניין הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה 11.3.3030

עובד שמסכים לצאת לחל"ת : אלו תנאים שנקבעו לקבלת דמי אבטלה של עובד הנמצא בחל"ת: היציאה לחל"ת לא היתה מרצונו של העובד אלא לבקשת המעסיק. תקופת החל"ת עולה על 30 ימים. כעיקרון נדרש שבמועד היציאה לחל"ת לא יעמדו לזכות העובד ימי חופשה לא מנוצלים. אבל בעקבות משבר הקורונה הוחלט שעובד שיוצא לחל"ת עקב משבר הקורונה לא חייב לנצל את ימי החופשה העומדים לרשותו לפני היציאה לחל"ת. העובד לא קיבל תחליף שכר בתקופה זו.