כל הפוסטים במשבר הקורונה

דמי בידוד – חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראות שעה) (תיקון מס’ 6), התשפ”א – 2021

ביום 5.8.2021 פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראות שעה) (תיקון מס’ 6), התשפ”א – 2021 (להלן – התיקון) להלן עיקריו: התיקון מאריך את התקופה המזכה לדמי בידוד עד ליום 31.10.2021. התיקון מקנה זכאות לדמי בידוד להורה שהוא מחוסן או מחלים ונעדר מהעבודה עקב כך שילדו נדרש לבידוד רטרואקטיבית מיום 1.1.2021. התיקון קובע […]

הערכות מעסיקים לאור ההנחיות המעודכנות לאור משבר הקורונה- עדכונים מיום 26.4.20

בהתאם לתקנות החדשות אשר נחתמו ביום 25.4.2020, להלן השינויים שחלים החל מהיום, ה- 26.4.2020: 1.      ניתן לקיים טיפול באדם בדרך של אבחון, ייעוץ, שיקום וכן לנהל מפגש פנים אל פנים אך ללא מגע. ככל ומדובר בטיפול הניתן ע”י עובד סוציאלי או פסיכולוג עליהם לעמוד בתנאים הבאים: הטיפול יתקיים עם מטופל אחד בלבד או אנשים הגרים […]

הערכות מעסיקים לאור ההנחיות המעודכנות לאור משבר הקורונה- עדכונים מיום 19.4.20

1.      צו בריאות העם קובע קובע שאדם לא ישהה במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה ולכן, על העובדים להגיע עם מסכה לעבודה. 2.      באחריות המעסיק לדאוג לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה ללבוש מסכה. 3.      רק במקרים הבאים עובדים פטורים מחבישת מסכה: o        העובד נמצא במשרד שבו 2 עובדים קבועים, המצויים במרחק של […]

תקנות שעת חירום – נגיף הקורונה – חוק עבודת נשים

היום, ה- 6.4.2020 נכנסו לתוקפן תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש”ף 2020 אשר ייתרו את הצורך להגיש בקשה למתן היתר להוצאה חל”ת עובד/ת המצויים בתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים, וזאת בהתקיים התנאים הבאים: תקופת החל”ת הינה ביוזמת המעסיק לתקופה שלא תפחת מ- 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים. […]

הנחיות בדבר מפעלים חיוניים בשעת חירום והנגזרות לכך בתקופת הקורונה

מיהו מפעל חיוני? 1.         מפעל חיוני מוגדר בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ”ז-1967 (להלן: החוק) “מפעל” – אחד מאלה: (1)   כל מפעל של תועלת ציבורית, כל עסק של תעשיה, מסחר, תחבורה או חקלאות וכל מוסד חינוך, בין שהוא קיים ובין שהוא עתיד לקום; (2)   עבודה מטעם המדינה או רשויותיה או רשות מקומית, לרבות עבודות ביצורים […]

הוצאת עובדות בהריון או עובדות שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה בתקופה המוגנת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה

הוצאת עובדות בהריון או עובדות שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה בתקופה המוגנת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה   1.            חופשה ללא תשלום (להלן – חל”ת) היא חופשה שבה העובדת לא זכאית לתשלומים כלשהם מהמעסיק ומצד שני לא מתנתקים יחסי העבודה בין הצדדים. 2.           במהלך תקופת העבודה, בין היתר, לא ניתן לפטר ללא היתר של […]

הסכם קיבוצי בעניין היציאה לחופשה של עובדים לא חיוניים במגזר הציבורי בעקבות משבר הקורונה 19.3.2020

אתמול בלילה נחתם הסכם קיבוצי בעניין היציאה לחופשה של עובדים לא חיונים במגזר הציבורי בעקבות משבר הקורונה משרדינו ייצג את המרכז השלטון המקומי בניסוח ההסכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין ההסכם.

הודעה בדבר הגבלות נוספות למעסיקים בשל הקורונה – 17.3.2020

מגזר ציבורי: עבודה במתכונת חירום וצעדי התייעלות. בהסכמה עם ההסתדרות הוחלט כי העובדים שאינם חיוניים בעת הזו יצאו לחופשה שנתית עד סוף חופשת הפסח. קיימת כוונה לאפשר לעובדים להיכנס, באופן חריג, ליתרה שלילית של ימי חופשה.

חוזר בעניין הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה 11.3.3030

עובד שמסכים לצאת לחל"ת : אלו תנאים שנקבעו לקבלת דמי אבטלה של עובד הנמצא בחל"ת: היציאה לחל"ת לא היתה מרצונו של העובד אלא לבקשת המעסיק. תקופת החל"ת עולה על 30 ימים. כעיקרון נדרש שבמועד היציאה לחל"ת לא יעמדו לזכות העובד ימי חופשה לא מנוצלים. אבל בעקבות משבר הקורונה הוחלט שעובד שיוצא לחל"ת עקב משבר הקורונה לא חייב לנצל את ימי החופשה העומדים לרשותו לפני היציאה לחל"ת. העובד לא קיבל תחליף שכר בתקופה זו.